Postavil se moderní činžovní dům a firma, která měla takových domů nasmlouvaných mnoho, se rozhodla, že si vybere firmu, která by byla její firmou mateřskou. A tak do prázdných bytů pozvala firmy, které s ní chtěly spolupracovat, do každého ze sedmi bytů nastoupila jedna firma a ta dostala jednoduché zadání, musely si poradit s  montáží nábytku a to co možná nejrychleji. Kdo svou práci odvedl co nejlépe, ten se stal partnerem.

Když se syn hodně potatí

Malý Adam byl velmi učenlivý. Na to, že mu byli teprve tři roky, velmi dobře mluvil a jeho slovní zásoba převyšovala přemýšlení jeho vrstevníků. Jeho tatínek pracoval ve firmě, která se zabývala výrobou a distribucí nábytku. Při jedné konverzaci, kdy měla rodina návštěvu, a malý Adam měl jít do postele, poslouchal chvíli za dveřmi, o čem se dospělí baví. Pak přišel a řekl, že s pánem, o kterém se tatínek baví, by tedy rozhodně spolupráci ukončil. Všichni ztuhli, ale druhý den se tak opravdu stalo.